Strona główna
 info
 serwery
   www.Wizytówka
   www.MINI
   www.MAX
 cennik
 porównanie
 zamówienie
 pomoc
 kontakt
sprawdź, czy domena istnieje ?
 
Informacje ...
 
Administracja... | domenami | kontami e-mail | słowniczek | faq
Panel Administracyjny - narzędzie do administracji, gwarantuje pełną niezależność oraz swobodę w administracji serwerami. Umożliwia udostępnianie innym użytkownikom paneli do administracji domeną oraz poszczególnymi kontami.
  Wybrane opcje ustawień dla dodatkowych domen:
 • limit dyskowy dla domen/subdomen: na strony WWW, pocztę, foldery lokalne
 • udostępnianie panela do zarządzania poszczególnymi domenami i kontami
  Wybrane opcje ustawień dla kont e-mail/FTP:
 • limit dyskowy dla stron WWW, poczty, folderów lokalnych
 • udostępnianie paneli do zarządzania pojedynczymi kontami
  Dostępne funkcje panelu administracyjny
 • udostępnianie paneli do administracji,
 • dodawanie kont
 • zmiana haseł dla posiadanych kont
 • dodawanie aliasów pocztowych
 • dodawanie list dyskusyjnych
 • dodawanie domen i subdomen
 • blokowanie domen i subdomen
 • dodawanie aliasów domenowych
 • ustanawianie limitu dyskowego dla kont
 • blokada niechcianej poczty
 • przekierowanie poczty na inne adresy e-mail
 • ustawianie automatycznych wiadomości zwrotnych
 • dostęp do licznika odwiedzin stron
 • dostęp do statystyk WWW i FTP
 • ustawianie stopki poczty
 • ustawianie ochrony hasłem poszczególnych katalogów
 • podgląd statystyki serwera
 
info | www.Wizytówka www.MINI www.MAX | cennik | porównanie | zamówienie | pomoc | kontakt
Copyright © 2000 INiT7do góry