Strona główna
 info
 serwery
   www.Wizytówka
   www.MINI
   www.MAX
 cennik
 porównanie
 zamówienie
 pomoc
 kontakt
sprawdź, czy domena istnieje ?
 
Informacje ...
 
Administracja... | domenami | kontami e-mail | słowniczek | faq
Panel do zarządzania domeną - integralna część systemu administracji.
  Wybrane opcje ustawień dla domen:
 • udostępnianie paneli do zarządzania pojedynczymi kontami
 • ustawianie aliasów domenowych
 • dodawanie list dyskusyjnych
  Wybrane opcje ustawień dla kont e-mail/FTP:
 • limit dyskowy dla kont, folderów lokalnych
 • przesyłanie powiadomienia o nowej poczcie na telefon komorkowy
 • przekierowanie poczty
  Dostępne funkcje panela do zarządzania domenami
 • udostępnianie paneli do zarządzania pojedynczymi kontami
 • dodawanie kont e-mail / WWW / FTP
 • zmianę haseł dla posiadanych kont
 • dodawanie aliasów pocztowych
 • dodawanie list dyskusyjnych
 • dodawanie domen i subdomen
 • blokowanie domen i subdomen
 • dodawanie aliasów domenowych
 • ustanawianie limitu dyskowego dla kont
 • przekierowanie poczty na inne adresy e-mail
 • ustawianie automatycznych wiadomości zwrotnych
 
info | www.Wizytówka www.MINI www.MAX | cennik | porównanie | zamówienie | pomoc | kontakt
Copyright © 2000 INiT7do góry