Strona główna
 info
 serwery
   www.Wizytówka
   www.MINI
   www.MAX
 cennik
 porównanie
 zamówienie
 pomoc
 kontakt
sprawdź, czy domena istnieje ?
 
Informacje ...
 
Administracja... | domenami | kontami e-mail | słowniczek | faq

 

ACTIVE-X Zestaw technologii, protokołów i interfejsów programowych (API) opracowowanych przez Microsoft. Programy pisane w technologii ActiveX nazywane są formantami ActiveX i realizują określone zadania. Wykorzystywane są np. do tworzenia interaktywnych aplikacji i multimedialnych elementów na strony WWW. Uaktywniają sie tylko wtedy gdy są niezbędne, a po zakończeniu dzałania są automatycznie usuwane.

ADRES IP 32-bitowy adres określający adres komputera w sieci opartej o protokół IP (takiej jak Internet). Każdy komputer w internecie posiada unikalny adres IP, służący do jego jednoznacznej identyfikacji. Zwykle adres IP zapisywany jest w postaci liczby z zakresu 0.255 oddzielonych kropkami, np.: 212.244.222.100. W zależności od pierwszych bitów adresu przeznaczona na adres sieci zależy od klasy sieci i wynosi odpowiednio: 8 (klasa A), 16 (klasa B), 24 (klasa C). Ze względów praktycznych zamiast adresów numerycznych stosuje się często równoważne im nazwy symboliczne, np.: i7.pl, zwane też domenami.

ALIAS zastępcza nazwa, zwykle krótka i charakterystyczna, reprezentująca inną nazwę, zwykle dłuższą i trudniejszą do zapamiętania. Aliasy w internecie najczęściej stosuje się w poczcie elektronicznej, np.: posiadając konto pocztowe jankowalski@adres.pl możemy utworzyć alias jan@adres.pl.

APLET Aplety to krótkie programy napisane w języku Java, ożywiające internetowe strony. Dzięki odsyłaczą znajdujacym sięna stronie WWW są one w stosownym momencie uruchamiane w oknie przeglądarki internetowej. Jednak, aby mogły prawidłowo funkcjionować, przeglądarka musi mieć włączoną obsługę tzw. wirtualnej maszyny Javy (interpretera kodu apletu). Definicję tą wyczerpują też elementy stron wykonane np w technologii Macromedia Flash.

ASP Active Server Pages (ASP) to jedna z najnowszych technologi firmy Microsoft, przeznaczona do tworzenia stron WWW z dynamicznie zmieniającą sie zawartością. Aplikacje ASP są to pliki tekstowe (o rozszerzeniu .asp), składające sie z kodu HTML, w obrębie którego znajdują sie skrypty ASP. Skrypty te generowane są przy wykorzystaniu składni jednego z języków skryptowych np.: VBScript, JScript lub Perl. Polecenia wykonywane są po stronie serwera, a wyniki przesyłane do przeglądarki użytkownika. Dokumenty ASP mogą odwoływac sie do aplikacji uruchomionych na serwerze WWW w celu podjęcia określonych działań np.: przeszukania bazy danych. Technologia ASP jest stosowana na stosunkowo drogich serwerach opartych o Windows NT lub Windows 2000. Odpowiednikiem tej technologii dla serwerów Unixowych jest technologia PHP

AUTORESPONDER usługa umożliwiająca automatyczną odpowiedź na nadesłaną wiadomość (np.: w razie nieobecności).

Bezpieczne połączenie/secure connection, secure link

Połączenie z witryną WWW pozwalające na bezpieczną wymianę informacji, bez obawy o przechwycenie ich przez nieupoważnione osoby. W praktyce oznacza to, iż oprogramowanie działające na serwerze wykorzystuje protokoły szyfrujące (najczęściej SSL - Secure Socket Layer).

Dwie najważniejsze przeglądarki internetowe, Netscape Navigator oraz Internet Explorer, pozwalają na komunikację z bezpiecznymi witrynami WWW. Użytkownik przed wejściem na takie strony, otrzymuje okienko z potwierdzeniem jej statusu, dodatkowo na pasku stanu wyświetlana jest ikona zamkniętej kłódki. Kliknięcie ikony otwiera okno z bardziej szczegółowymi informacjami. Bezpieczne połączenie potwierdzane jest również prefiksem "https" w URL-u witryny.

Zarówno Internet Explorer jak Netscape Navigator komunikują osiągnięcie bezpiecznego połączenia charakterystyczną ikoną kłódki.( źródło: PCkurier)

CGI (Common Gateway Interface)

Standard interfejsu służącego wymianie informacji między serwerami a zewnętrznymi programami. CGI definiuje komunikację pomiędzy graficznym interfejsem użytkownika (np. stroną WWW), programem CGI uruchomionym na odległym komputerze i zasobami informacyjnymi (np. bazami danych) odległego komputera. Z kolei zaimplementowana w serwerze obsługa standardu CGI pozwala mu nadzorować wszystkie operacje - serwer staje się wówczas bramą (gatewayem) do danego źródła informacji. Obecnie dostępna wersja standardu CGI opatrzona jest numerem 1.1.

CGI pozwala realizować to, czego nie można osiągnąć za pomocą samego tylko języka HTML i protokołu HTTP. Program CGI wykonywany jest podczas każdego odwołania umożliwia interakcyjną wymianę danych na drodze serwer-przeglądarka i tworzenie dynamicznie zmieniających się stron WWW. Witryny wzbogacone o CGI są zdolne pobierać informacje od użytkowników, przetwarzać je, a następnie zwracać rezultaty tych działań. Przykładami zastosowań mogą być generowanie "w locie" odpowiedzi na wypełniane przez użytkownika formularze, interfejsy w postaci stron WWW służące do przeszukiwania baz danych oraz wszelkiego rodzaju liczniki odwiedzin, statystyki stron, księgi gości, wewnętrzne liczniki wyświetleń banerów, itp.

Programy lub skrypty CGI tworzy się przy pomocy innych popularnych języków - najczęściej jest to C/C++, Java, Visual Basic, Fortran oraz języki skryptowe PERL, TCL i polecenia powłoki uniksowej.( źródło: PCkurier)

CGI-BIN Standardowa nazwa katalogu zawierająca skrypty i aplikacjie CGI, znajdujące sie na serwerze WWW. Skrót bin (binarny) kiedyś wskazywał wyłącznie na programy komputerowe. Obecnie w katalogu umieszczane są głównie pliki tekstowe - są to skrypty uruchamiające odpowiednie programy.

Programy i skrypty CGI przechowywane są w katalogu /cgi-bin lub /cgi. Na serwerach www w katalogu /cgi, skrypty muszą posiadać sufiks (rozszerzenie) *.cgi (np. www.Twojadomena.pl/cgi/form.cgi).

CSS Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Syle Sheets) to rozszerzenie języka HTML, umożliwiające projektantom stron WWW zwiękrzenie kontroli nad wyglądem dokumentu. Dzięki nim można przypisać wybranemu elementowi dokumentu HTML (np. nagłówkowi, akapitowi, komórce tabeli, poziomej lini) określony styl i tym samym ujednolicić wygląd wszystkich dokumentów w całym serwisie.

DESIGN Określenie wygladu, projektu lub struktury witryny. Zależy ona miedzy innymi od koncepcji, oddziaływania z użytkownikiem oraz jakości wykonania inernetowych stron. Mianem DESIGN określa się też usługi polegające na projektowaniu stron WWW (witryn internetowych) . W zakresie naszych usług leży także tworzenie DESIGN.

DHTML Dynamiczny HTML jest terminem określającym język strony HTML (Hyper Text Markup Languaga) wraz z jego rozszerzeniami, pozwalającymi na tworzenie interaktywnych i zmieniających się dynamicznie stron WWW. Jest sposobem łączenie znanych od dawna technik programowania takich jak : HTML, skrypty i programowanie obiektowe. DHTML zajmuje sie obsługą wszystkich elementów w dokumencie i może zmieniać ich wygląd, zawartość oraz rozmieszczenia na stronie. Stosowanie elementów DHTML sprawia, że internetowe dokumenty zyskują wygląd prostych produkcji multimedialnych przy zachowaniu niewielkiej objętości pliku.

DOMENA Domena internetowa (angielskie Internet domain), domena komunikacyjna będąca elementem architektury sieci Internet. Internetowa przestrzeń nazw domen jest podzielona zarówno pod względem instytucjonalnym, jak i ze względu na położenie geograficzne. Oto organizacyjne domeny internetowe najwyższego poziomu: com - organizacje handlowe, edu - uniwersytety i inne instytucje edukacyjne, gov - przedstawicielstwa rządowe, mil - organizacje militarne, net - ważniejsze centra wspomagające działanie sieci, int - organizacje międzynarodowe, org - inne organizacje. Różne kraje mają własne domeny internetowe: us - Stany Zjednoczone, uk - Wielka Brytania, de - Niemcy, pl - Polska, ru - Rosja, fr - Francja itd.

FLASH Technologia firmy Macromedia pozwalająca tworzyć interaktywne, multimedialne, bazujące na grafice wektorowej elementy stron WWW. Do tworzenia prezentacji flashowych służy program Flash, obecnie dostępny w wersji 5. Wprowadza on własny format plików, do odczytania którego niezbędne jest wyposażenie przeglądarki we wtyczkę Flash Player (standardowo jest ona obecna w Internet Explorerze i Netscape Navigatorze w wersjach 4.0 i wyższych).

FORWARDER Usługa obsługi kont poczty elektronicznej polegająca na automatycznym przesyłaniu poczty przychodzącej na określone konto poczty elektronicznej - na inne jedno lub kilka kont. Szczególnym przypadkiem Forwardera jest Lista mailingowa gdzie poczta przychodząca jest automatycznie rozsyłana w wielu kopiach do listy respondentów i może służyć np do automatycznego rozsyłania ofert, komunikatów,aktualizacji itp.

FTP (File Transfer Protocol) protokół służący do przesyłania plików w sieci TCP/IP (np.: Internet). FTP służy, także do wysyłanie stron internetowych na serwer WWW. Szczególnym rodzajem konta na serwerze FTP jest anonymous (użytkownik anonimowy), do którego każdy ma dostęp. Protokół FTP jest podstawowym protokołem transferu plików stosowanym na naszych serwerach.

HTML Najstarszy i najbardziej popularny język tzw znaczników , służący do budowania stron internetowych (zwanych także czasami dokumentami HTML. Obecnie coraz częściej HTML wypierany jest z witryn internetowych przez bardziej zaawansowane technologie jak PHP, FLASH czy XML

HTTP Protokół którym przeglądarka Internetowa komunikuje się z serwerem WWW. Aktualną wersją protokółu HTTP jest wersja 1.1.

JAVA Obiektowy język programowania, opracowany w 1995 roku przez Sun Microsystem, niezależny od platformy sprzetowej i systemowej. Aplikacje napisane w Javie dla przeglądarek internetowych (aplety Javy) umożliwiają stworzenie interaktywnego i multimedialnego środowiska oraz wykonywanie zadań niedostępnych z poziomu zwykłego HTML (np. animowane teksty, chaty, kalkulatory i proste gry).

JAVASCRIPT Prosty język skryptowy wprowadzający interaktywność na strony WWW. Jego pierwotna wersja została opracowana przez firme Netscape i Sun. Po raz pierwszy zaimplementowano go w przeglądarce Netscape Navigator 2.0 i Internet Explorer 3. W odróżnieniu od zawansowanuch języków programowania (C++,Java,Pascal) które przed uruchomieniem są kompilowane,JavaScript jest językiem interpretowanym.

LISTA MAILINGOWA Usługa obsługi kont poczty elektronicznej polegająca na automatycznym przesyłaniu poczty przychodzącej na określone konto poczty elektronicznej - kilka kont w/ tzw listy dystrybucyjnej. Jest szczególnym przypadkiem Forwardera. Poczta przychodząca jest automatycznie rozsyłana w wielu kopiach do listy respondentów i może służyć np do automatycznego rozsyłania ofert, komunikatów ,aktualizacji itp.

MULTIALIASING (alias domyślny) Usługa polegająca na kierowaniu całej poczty przychodzącej w określonej domenie (część adresu poczty elektronicznej po znaku @) niezależnie od prefixu adresu (nazwy przed znakiem @) do jednej wskazanej skrzynki pocztowej. Jest to rozwiązanie znacznie upraszczające bieżącą obsługę poczty elektronicznej przez jej użytkowników. Włącznie / Wyłączanie multialiasingu dla poszczególnych domen pocztowych odbywa się z poziomu panelu administracyjnego konta.

MySQL Jedna z najszybszych baz SQL danych jaką stworzono , a przede wszystkim w porównaniu z kosztownymi rozwiązaniami jak Oracle czy Sybase całkowicie darmowa (projekt Open Source). Znalazła zastosowanie głównie do obsługi baz danych w Internecie i tworzeniu dynamicznych stron WWW. W połączeniu z językami Perl i PHP stanowi potężne narzędzie dla programistów aplikacji internetowych. Znane są przykłady internetowych baz mysql zawierające ponad 1 milion rekordów i obsługujące do 5 mln żądań na dobę.

PERL (Pracital Extraction and Reporting Language) skryptowy język programowania stosowany do tworzenia aplikacji działających po stronie serwera internetowego (np skrptów cgi). Do najczęstszych typowych zastosowań PERL-a należy zaliczyć aplikacje oparte na bazach danych (np.: Sklepy internetowe) lub generowanie stron WWW na podstawie wcześniej przygotowanych (np.: Przez inne programy) danych, co znacznie automatyzuje i upraszcza prace programistów WWW, generowanie dynamicznych stron WWW oraz tworzenie skryptów służących do administrowania serwerami.

PHP: Hypertext Preprocesor, (Personal Home Page).

Język skryptowy służący do tworzenia programów oraz interpreter wykonujący je po stronie serwera (server-side scripting).
Bloki kodu PHP umieszczane są bezpośrednio w dokumencie HTML. Przed wysłaniem do przeglądarki serwer przekazuje dokument HTML interpreterowi PHP, który tłumaczy komendy PHP oraz wykonuje odpowiadające im operacje.

PHP jest jednym z najpopularniejszych narzędzi służących do tworzenia dynamicznych stron WWW. Oprócz dynamicznie generowanej treści dokumentów, możliwe jest posługiwanie się wszystkimi możliwościami znanymi z programów CGI - obsługą formularzy, generowaniem statystyk, obsługą cookies, itp. PHP może także "porozumiewać się" z innymi usługami poprzez protokoły POP3, HTTP, IMAP, SNMP, NNTP.

Kod PHP umieszczany jest bezpośrednio w dokumencie HTML. Kod zawarty powinien być między specjalnymi znacznikami. Webmaster ma do wyboru aż cztery ich rodzaje:

<? kod ?>
<?php kod ?>
<script language="php">kod</script>
<% kod %>

Oto przykład najprostszego skryptu PHP:

<html>
<head>
<title>Przyklad</title>
</head>
<body>
  <?php echo "Hello world";?>
</body>
</html>

Przyjmuje się, że pliki zawierające dokumenty HTML rozszerzone o skrypty PHP posiadają sufiksy (rozszerzenia) .php, .php3 lub .phtml. ( źródło: PCkurier)

POP3 protokół zaprojektowany z myślą o umożliwianiu użytkownikom PC odbierania poczty elektronicznej zgromadzonej na serwerze pocztowym. Serwer POP3 określany jest mianem serwera poczty przychodzącej i zwykle jest to ten sam serwer, co serwer poczty wychodzącej SMTP.

SHELL Dostęp do serwera w trybie terminalowym , umożliwia między innymi uruchamianie programów na serwerze bezpośrednio z unixowego wiersza poleceń.

SMTP Protokół wymiany poczty elektronicznej w sieci Internet, w systemie UNIX oraz innych sieciach opartych o protokół TCP/IP. W konfiguracji oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej określenie SMTP Server (lub serwer poczty wychodzącej) oznacza komputer, na którym działa serwer poczty elektronicznej i który służy do jej wysyłania.

SSI Technika tworzenia dynamicznych stron WWW, w której obiekty strony (tekst, grafika, itp.) dodawane są przez serwer "w locie" tuż przed wysyłaniem dokumentu do klienta. SSI znajduje zastosowanie w przypadku stron o często aktualizowanej zawartości, gdzie tworzenie całych stron od początku mijałoby się z celem. Zamiast tego, zmieniające się informacje zapisywane są w osobnych plikach, zaś na samej stronie umieszczane są jedynie odwołania do nich oraz opis formatowania pobieranych z tych plików tekstów lub danych. Przykładem SSI może być dopisek "ostatnia modyfikacja" w stopce strony. SSI umożliwia także wykonywanie poleceń, uruchamianie programów i włączanie ich wyniku do strony WWW. Pliki dokumentów, w których wykorzystywana jest technika SSI posiadają zazwyczaj rozszerzenie nazwy .shtml, pozwalające odróżnić je od zwykłych plików .html (rozszerzenie plików powinno być .shtml).

SSL Secure Sockets Layer to protokół kryptograficzny opracowany przez firmę Netscape Communications. Gwarantuje bezpieczną komunikację między klientem a serwerem. Jest stosowany do przesyłania zaszyfrowanych informacji przez Internet. Protokół SSL obejmuje: certyfikowanie(metody autoryzacji serwerów internetowych i klientów), szyfrowanie - poufności przesyłanych informacji, sumy kontrolne(integralność danych). SSL wykorzystuje dwa rodzaje kryptografii: symetryczną (z pojedyńczym kluczem) oraz niesymetryczną (z kluczem prywatnym i publicznym).

SUBDOMENA Jeśli do nazwy domenowej dodamy na początku dodatkowy prefix (alias) to uzyskamy subdomenę czyli domenę kolejnego poziomu przykładowo dla domeny i7.pl można utworzyć subdomenę w postaci jakasnazwa.i7.pl , innanazw.i7.pl itd , podobnie możesz tworzyć subdomeny we własnej domenie , poprzedzając nazwę domenową dowolnym aliasem

TCP/IP rodzina protokołów (chociaż często wymieniana jako jeden) tworząca podstawę komunikacji w Internecie. Tzw. stos protokołów TCP/IP jest niezbędny do korzystania z internetowych usług. Obecnie większość systemów operacyjnych posiada wbudowaną obsługę protokołów (np.: UNIX, Windows 95, Windows 98, Windows NT). Do ich prawidłowej konfiguracji TCP/IP niezbędne jest uzyskanie unikalnego w skali całego Internetu adresu IP, który w przypadku stałego podłączenia do Internetowe jest przydzielany przez administratora, zaś w przypadku korzystania przez modem i publiczną sieć telefoniczną, jest przydzielany automatycznie.

TELNET, usługa umożliwiająca zdalną rejestrację na odległym komputerze, symulująca terminal odległego komputera na komputerze użytkownika, który z niej korzysta; używana w sieci Internet.

WAP jest skrótem od angielskiego terminu Wireless Application Protocol co można przetłumaczyć jako Protokół Obsługi Aplikacji Bezprzewodowych. Jest to standard opracowany w 1998 roku wspólnie przez wielkie firmy telekomunikacyjne, operatorów sieci telefonicznych, producentów oprogramowania oraz telefonów komórkowych, zrzeszonych w WAP Forum.

WML Wireless Markup Language - język znaczników przeznaczony do tworzenia stron sieci web dostępnych przez urządzenia bezprzewodowe (zaprojektowany głównie do tworzenia stron dostępnych przez telefon komórkowy ).

 
info | www.Wizytówka www.MINI www.MAX | cennik | porównanie | zamówienie | pomoc | kontakt
Copyright © 2000 INiT7do góry