serwery

hosting

domeny

strony www

Często zadawane pytania (faq)

» Jak skonfigurować program pocztowy dla kont email?

» Jak zalogować sie na swoim koncie FTP i umieścić strony html?

» Dostęp do bazy danych MariaDB (MySQL) przez WWW

» Jak zmienić hasło dla konta pocztowego/WWW?

» Jak odzyskać zapomniane hasło do Panelu zarządzania?

» Dlaczego serwer pocztowy odrzuca niektóre wiadomości wysłane na mój adres email?

» Jak połączyć się z serwerem za pomocą SSH (Secure Shell)?

Odp. Jak skonfigurować program pocztowy dla kont e-mail?
Aby poprawnie skonfigurować programy pocztowe należy uwzględnić, iż serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia.

Adres serwera pocztowego SMTP, POP3 lub IMAP: twojadomena (np. kowalski.pl)
nr portu SMTP: 587 (dla połączenia szyfrowanego należy wybrać STARTTLS) lub
465 (połączenie SSL/TLS)
nr portu POP3: 110 lub 995 (połączenie szyfrowane SSL/TLS)
nr portu IMAP: 993 (połączenie szyfrowane SSL/TLS).

Zalecamy zawsze wybierać połączenia szyfrowane.
Jeżeli certyfikat SSL jest nieautoryzowany - pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, iż certyfikat nie jest zaufany, ponieważ nie pasuje do naszej domeny. W związku z tym należy zaakceptować wyjątek bezpieczeństwa lub zainstalować certyfikat.

Zmienić hasło do konta e-mail można logując się do Panelu zarządzania (https://twojadomena:8080/) podając nazwę konta e-mail np. nazwakonta@twojadomena oraz hasło.

Odp. Jak zalogować sie na swoim koncie FTP i umieścić strony html?
Aby umieścić pliki należy połączyć się ze swoim kontem na serwerze za pomocą protokołu FTP.
Adres FTP dla każdej z domen dodanej w panelu zarządzania sekcja [Strony/Strona www] to: ftp.twojadomena
(aby zalogować się do serwera FTP należy utworzyć użytkownika FTP w sekcji [Strony/Użytkownik FTP]).
Zalecamy korzystanie z szyfrowanego (FTP over SSL, tryb pasywny) połączenia z serwerem FTP z wykorzystaniem np. klienta ftp FileZilla itp.

Plikiem startowym dla stron WWW powinien być plik index.html, index.htm lub index.php

Odp. Dostęp do bazy danych MariaDB (MySQL) przez WWW.
Dostęp do baz danych MariaDB może być realizowany za pomocą programu phpMyAdmin dostępngo w ramach usługi www.
phpMyAdmin jest dostępny pod adresem:
https://TwojaDomena:8080/phpmyadmin (połączenie szyfrowane, jeżeli dla domeny nie jest uruchomiona opcja SSL) lub
https://TwojaDomena/phpmyadmin (połączenie szyfrowane, uruchomiona jest opcja SSL z zainstalowanym certyfikatem)
i nie zalecany sposób http://TwojaDomena/phpmyadmin (połączenie nieszyfrowane)
Aby zalogować się do wybranej bazy danych na serwerze, należy podać nazwę użytkownika (login) oraz hasło wygenerowane w panelu zarządzania.
Za pomocą phpMyAdmin można m.in. edytować tabele oraz rekordy w wybranej bazie. Pełna dokumentacja programu phpMyAdmin jest dostępna po zalogowaniu się do niego.

Odp. Jak zmienić hasło dla konta pocztowego/WWW?
Po zalogowaniu się do panelu zarządzania pojedynczym kontem (nazwa konta e-mail np. konto@twojadomena) wyswietlą się podstawowe informacje dotyczące parametrów edytowanego konta. Aby ustawić nowe hasło dla edytowanego konta należy kliknąć w przycisk "Edytuj".
Następnie w panelu edycji parametrów konta należy wpisać nowe hasło dostępu oraz potwierdzić je w kolejnym polu. Przycisk 'Zapisz' służy do zaakceptowania i zapamiętania wprowadzonych zmian.

Odp. Jak odzyskać zapomniane hasło do Panelu zarządzania?
Aby odzyskać hasło logowania do Panelu zarzadzania należy kliknąć na przycisk Zapominałem hasła/Password lost. Po pojawieniu się strony odzyskiwania hasła Reset hasła (Password reset) należy w polu Email podać swoje konto email użyte do kontaktu oraz nazwę użytkownika. Następnie kliknąć przycisk Prześlij hasło/Resend password. Po kliknięci zostanie wysłana instrukcja resetowania hasła do Panelu zarządzania.

Odp. Dlaczego serwer pocztowy odrzuca niektóre wiadomości wysłane na mój adres email?
Gdy wysłana wiadomość email dociera do serwera pocztowego poddana jest analizie przez filtr "antyspamowy" odnośnie ewentualnego zawierania niechcianej treści, zawirusowanych załączników, podejrzanych adresów IP itp., wiadomości zawierające elementy niepożądane zostają oznaczone jako SPAM lub są odrzucone / odbijane przez serwer pocztowy, filtr może też odrzucać wiadomości, które są pożądane, ale które nie spełniają wszystkich warunków do przekazania do adresata. W takim wypadku można adres nadawcy dodać do tzw. "białej listy" adresów i serwerów, która znajduje się w Panelu zarządzania usługą, to powinno umożliwić dostarczenie takiej wiadomości do adresata.

Odp. Jak połączyć się z serwerem za pomocą SSH (Secure Shell)?
Do połączenie z serwerem z wykorzystaniem SSH należy najpierw w Panelu zarządzania dodać użytkownika SSH, który może logować się za pomocą SSH. Połączenie za pomocą SSH jest dostępne tylko dla wybranych usług.

W przypadku innych pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się bezpośrednio z naszą firmą.